Mẫu tờ khai thuế môn bài năm 2017

Kê khai thuế môn bài là công việc diễn ra đầu năm 2017 mà kế toán của các doanh nghiệp phải thực hiện, mẫu Tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI mới nhất 2017 được ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC để hoàn tất thủ tục kê khai thuế môn bài cho doanh nghiệp.


Mẫu tờ  khai thuế môn bài theo thông tư 156 -  Mẫu số 01/MBAI 2017

CĂN CỨ: Nghị định 139/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp.