Lương - BHXH

Tổng hợp và cập nhật các tin tức, luật liên quan đến tiền lương và bảo hiểm xã hội một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

Quy định mới nhất về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định mới nhất về tiền lương đóng bảo hiểm xã ...

 07/09/2017 4:00:25 CH
Quyết định 595 có nhiều nội dung mới quan trọng, đặc biệt là đề cập một cách chi tiết và rõ ràng về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.