Kinh tế - Tài Chính

Kinh tế - Tài Chính

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp năm 2017

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp năm 2017

 07/09/2017 4:56:17 CH
Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 215/2016/TT-BTC về phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Thông ...